Å bry seg kan redde liv

Hver sommer...

...mister rundt 35 mennesker livet i drukningsulykker i Norge. Mange av disse ulykkene skjer fordi for mange utsetter seg for unødvendig risiko. Og altfor ofte aksepterer vi som er rundt dem at det skjer.
Det beste vi alle kan gjøre i sommer er å bry oss. Om oss selv, og om hverandre. Men hva er det å bry seg?

Godt voksne menn er de som oftest er involvert i drukningsulykker. Hele 40% av alle som drukner i Norge er over 60 år. Årsakene til dette er nok sammensatt, men ofte handler det om dårlig risikovurdering, manglende bruk av flyteplagg eller uansvarlig alkoholbruk. Eller en kombinasjon av disse.

 

Å bry seg handler om å være oppmerksomme i situasjoner hvor mennesker utsetter seg for risiko på, i eller ved vann. Og om å gi beskjed om denne risikoen. Det er lov å fortelle bestefar at også han bør bruke flyteplagg. Det er lov å være den i vennegjengen som tar til orde for å redusere alkoholkonsumet på båtturen. Og badeplassen blir enda tryggere om vi alle følger med på både egne og andres barn. Eller voksne for den saks skyld. Å bry seg er tross alt å vise kjærlighet.


Her er tre eksempler på hva det er å bry seg:

picture-1
picture-2
newheading—boat

flyte—graphic-2

I tillegg til å bry oss om hverandre, bør hver og en av oss selvsagt vise vannvett. Det er derfor laget noen enkle og gode råd til alle som oppholder seg på, i eller ved vann i sommer.

Vannvettreglene

1. Ha respekt for vann, vær og lokale forhold. Strømforhold og kaldt vann kan gjøre svømmeturen farlig.

2. Barn skal aldri bade alene. Pass godt på dine egne barn og følg med på andres.

3. Bli kjent med bunn og dybdeforhold. Aldri hopp eller stup der du ikke er kjent.

4. Kjenn dine egne grenser. Du kan ikke redde andre uten først å ta vare på deg selv.

5. Ved ulykke; først varsle, så redde. Gi beskjed slik at flere kan hjelpe til.

6. Bruk redningsline eller livbøye ved redning. Ha alltid en gjenstand mellom deg og den som trenger hjelp. Redning fra land gir økt sikkerhet.

7. Bruk flytevest og følg Sjøvettreglene når du ferdes i båt. Flytevest redder liv og regler gjør sjøen tryggere for alle.

8. Vend i tide, det er ingen skam å snu. Svømmeturen skal gå langs stranden. Søk ly hvis det blåser opp på båtturen.

Last ned vannvettreglene som PDF
Vannvettreglene

Om Flyte

Totalt 17 ulike organisasjoner støtter i dag opp om Flytes arbeid, i tillegg til samarbeid med akademia og privat næringsliv.
Noen av Flytes viktigste oppgaver er å støtte og koordinere medlemsorganisasjonenes arbeid med drukningsforebygging, samle, analysere og tilgjengeliggjøre relevant data og innsikt knyttet til drukningsulykker, være en pådriver og samarbeidspartner for norske myndigheter og utvikle holdningsskapende kampanjer som sommerens «Bry deg» kampanje.