Fakta om drukning og drukningsforebygging

Drukningsstatistikk

Redningsselskapet publiserer drukningsstatistikk hver måned, se rs.no/drukning. I den digital rapporten finner du statistikk for hver måned, for inneværende og tidligere år, for kommuner og fylker og for norske statsborgere som har druknet i utlandet. 

Har du spørsmål om statistikken? Ta kontakt med Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet. 

CroppedImage

Nordmenns svømmeferdigheter

I 2021 fikk Norges Svømmeforbund (NSF) og Redningsselskapet (RS) gjennomført to undersøkelser om svømmeferdigheter og vannkompetanse, blant henholdsvis 10-åringer og voksne i Norge. 

Undersøkelsen av norske tiåringers svømmeferdigheter, viste at kun 41 % kan svømme 200 meter eller mer. Det er dårligst i Norden, og langt etter for eksempel Sverige (92 %) og Danmark (79 %). Se hele undersøkelsen her

Også voksne i Norge er dårligere svømmere enn i nabolandene. Mens 64 % av den voksne befolkningen i Norge kan svømme 200 meter eller mer, er tilsvarende tall for Sverige og Danmark henholdsvis 86 % og 73 %. Se hele undersøkelsen her

FN og WHO om drukningsforebygging

FN: «UN Resolution on Global Drowning Prevention»

FN vedtok resolusjonen om global drukningsforebygging i april 2021. Det er den første resolusjonen om dette temaet i organisasjonens historie.  Samtidig ble det bestemt at 25. juli skal være den årlige verdensdagen for å forebygge drukning. Les resolusjonen her

WHO: Resolusjonen «Accelerating action on global drowning prevention»

I mai 2023 ble resolusjonen «Accelerating action on global drowning prevention» vedtatt på World Health Assembly i Geneve. Det årlige møtet er øverste beslutningsorgan i Verdens Helseorganisasjon (WHO). Resolusjonen følger opp FN-resolusjonen om global drukningsforebygging fra 2021. 

I WHO-resolusjonen oppfordres medlemsstatene og deres partnere til å intensivere arbeidet med å forebygge drukning, gjennom å blant annet:

  • Kartlegge den nasjonale drukningssituasjonen, utnevne en nasjonal ressurs for drukningsforebygging og sikre at nok ressurser er tilgjengelig.
  • Utvikle og iverksette tverrsektorielle programmer for forebygging av drukning.
  • Sørge for at strategisk planlegging og gjennomføring har en tverrsektoriell tilnærming
  • Engasjere lokalsamfunn og støtte kampanjer for opplysning og atferdsendring for å forebygge drukning.
  • Fremme kompetansebygging og internasjonalt samarbeid gjennom deling av erfaringer og beste praksis. 

Les mer om WHOs arbeid med drukningsforebygging her