Disse møter du onsdag 18. januar

2bjornar-selnes-skjaran-ntb-smk-13

Bjørnar Skjæran

Fiskeri- og havminister

Fiskeri- og havministeren har ansvaret for fiskeri- og havsaker i Nærings- og fiskeridepartementet, herunder ansvaret for fiskeri- og havbrukspolitikken, sjømatpolitikken og den maritime forsknings- og innovasjonspolitikken. Statsråden har også ansvar for kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken. Bjørnar Skjæran holder åpningstalen under Drukningskonferansen 2023. 

per-helge-portrett-smil

Per Helge Bakkejord

Overlever

I mai 2022 veltet Per Helge Bakkejord med kano. Da han ble reddet i land, hadde han druknet, kroppstemperaturen ble målt til 21 grader og hjertet hadde stoppet. På Drukningskonferansen forteller Bakkejord om ulykken sammen med overlege Bård Rannestad fra Universitetssykehuset i Nord-Norge, som ledet behandlingen på sykehuset. 

bård-rannestad_foto-helgelandssykehuset

Bård Rannestad

Overlege, Universitetssykehuset i Nord-Norge

Bård Rannestad er seksjonsoverlege ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (Tromsø), og medisinsk leder for Luftambulansenavdelingen UNN HF. På Drukningskonferansen møter du Rannestad og Per Helge Bakkejord. Rannestad ledet legeteamet som behandlet Bakkejord etter at han veltet med kano, druknet, fikk hjertestans og overlevde i mai 2023. 

1mikael-olausson

Mikael Olausson

Områdeansvarlig säkerhet, Svenska Livräddningssälskapet

Mikael Olausson arbeider med drukningsforebygging i Sverige. Han sitter også i kommisjonen for drukningsforebygging i International Lifesaving Federation of Europe, som samemnstiller og analyserer data med innretning mot kommuner og regioner. På konferansen skal Olausson snakke om drukning i Norden, og om konseptet «Vattensäker kommun». 

Tanja Krangnes

Tanja Krangnes

Fagsjef drukningsforebygging, Redningsselskapet

Tanja Krangnes utarbeider drukningsstatistikken som Redningsselskapet publiserer månedlig, og er styremedlem i Flyte. På konferansen presenterer hun drukningsstatistikk for 2022, og ser på hva som kjennetegner drukningsulykker i Norge de siste fem årene. 

CroppedImage

Jan Kjensli

Utviklingskonsulent, Norges Svømmeforbund

Jan Kjensli har hovedansvar for svømmeopplæring i NSF. Han har deltatt i arbeidet med å utarbeide forslag til kompetansemål for svømme- og livredningsopplæring i skolen, samt arbeidet med handlingsplan for bedre svømmeopplæring i skolen. På konferansen presenterer han funn fra undersøkelser om svømmeferdigheter og vannkompetanse som NSF og RS har gjort sammen. 

5gemma-may.

Gemma May

International Advocacy Manager, RNLI

Gemma May kommer fra Royal National Lifeboat Institution (RNLI) i Storbritannia, der hun jobber med organisasjonens globale strategi og relasjoner til FN-organisasjoner og myndligheter. Siden 2018 har hun vært sekretariat for Group of Friends of Drowning Prevention, som jobbet for å få på plass FN-resolusjonen for global drukningsforebygging. Den ble vedtatt i 2021. På konferansen vil hun fortelle om FN-resolusjonen og veien videre for dette arbeidet. 

Siv Jensen

Siv Jensen

Daglig leder, Flyte

Jensen er tidligere finansminister og partileder for Fremskrittspartiet. Etter at hun gikk ut av politikken, ble hun engasjert i opprettelsen av paraplyorganisasjonen Flyte, der hun i dag er daglig leder. På konferansen skal hun snakke om hvorfor Flyte ble etablert, og lede en paneldebatt om hvordan vi skal jobbe for å redusere drukning i Norge. 

kim-bertheussen

Kim Hagen Bertheussen

Styreleder, Flyte

Kim Hagen Bertheussen er styreleder i Flyte. Til daglig er han direktør for Frivillighet og forebygging i Redningsselskapet, som tok initiativ til å opprette paraplyorganisasjonen. På konferansen skal han og daglig leder Siv Jensen snakke om hvorfor Flyte er etablert. 

CroppedImage

Stephen J. Langendorfer

Professor emeritus, Bowling Green University, USA

Professor Stephen J. Langendorfer og Lawrence Bruya lanserte begrepet "Water competence" i 1995. Begrepet har i ettertid blitt viktig for drukningsforebygging, og brukes i dag om de drukningsforebyggende ferdighetene risikoforståelse, selvberging og livredning. På konferanse vil Langendorfer vil gi oss en gjennomgang av «The history of Water Competence».

CroppedImage

Egil Galaaen Gjølme

Førstelektor, NTNU

Egil Galaaen Gjølme er førstelektor i kroppsøving og idrett ved NTNU, der han leder forskergruppa Water Competence. Han er også hovedinstruktør i Norges Livredningsselskap, veileder i Norges Padleforbund, expert member i International Life Saving Association Europe og styremedlem i Flyte. På konferansen skal Egil snakke om vannkompetanse og hvordan en øver dette i norsk skole og lærerutdanning.

president-claire-alfonso-i-norges-livredningsselskap----foto.-andre-clark-utvik

Claire Alfonso

President, Norges Livredningsselskap

Claire Alfonso er styremedlem i International Lifesaving Federation på verdensbasis og i Europa. Hun er også Norges Livredningsselskap sin styrerepresentant i Flyte. Alfonso er jurist, og tar nå en mastrgrad i risikovurdering og sikkerhet. På konferansen skal hun snakke om risikoanalyse som drukningsforebyggende tiltak. 

kirsti-pedersen-gurholt

Kirsti Pedersen Gurholt

Professor, Norges Idrettshøgskole

Kirsti Pedersen Gurholt er professor i pedagogikk og friluftsliv ved Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier, Norges idrettshøgskole. Hun er medansvarlig for prosjektet Friluftslivsbruk av Oslofjorden og strandsonen, somgjennomføres i samarbeid med Københavns universitet og Transportøkonomisk institutt på oppdrag for Miljødirektoratet.

lisbeth-kronsted-lund.

Lisbeth Kronsted Lund

Forskningsassistent, Norges Idrettshøgskole

Lisbeth K. Lund er ansatt ved både Idrettshøgskolen og Universitetet i København, der hun er i ferd med å ta en doktorgrad. Hun har en master i Transcultural European Outdoor Studies (TEOS). Sammen med Kirsti Pedersen Gurhold presenterer hun prosjektet Friluftslivsbruk av Oslofjorden og strandsonen på konferansen. 

CroppedImage

Kristine de Martelaer

Professor, Vrije Universiteit Brussel, Belgia

På konferansen vil Kristine de Martelaer presentere et studie som har utviklet et verktøy for risikovurdering rundt vann for barn i alderen 6 - 12 år (IAREM-C). Verktøyet kan brukes både i forskning og praktisering av vannsikkerhet for barn i grunnskolealder og deres familier i skole, lokalsamfunn og vannsport-organisasjoner. 

Trond-Viggo Torgersen

Trond-Viggo Torgersen


Trond-Viggo Torgersen er en av landets mest kjente og folkekjære komikere og programledere. Han er utdannet lege, og kjent for de fleste fra NRK og en rekke forskjellige programmer og roller. I fjor ga han ut boka «Den voksne kroppen». På konferansen møter vi Trond-Viggo og Kari Slaatsveen i samtale om den voksne kroppen og hvorfor særlig godt voksne menn drukner oftere enn andre.

kari-slaattsven

Kari Slaatsveen


Kari Slaatsveen har skapt radioprogram etter radioprogram i NRK gjennom 30 år. I dag er hun skribent, programleder, parsellhagebonde, foredragsholder, konferansier og artist. På konferansen møter vi Trond-Viggo Torgersen og Kari Slaatsveen i samtale om den voksne kroppen og hvorfor særlig godt voksne menn drukner oftere enn andre.

Disse møter du torsdag 19. januar

bjorn-harald-olstad---nih-pressphoto

Bjørn Harald Olstad

Associate Professor, Norges Idrettshøgskole

Bjørn Harald Olstad er førsteamanuensis ved Norges idrettshøgskole og er ansvarlig for svømme- og livredningsopplæringen i tillegg til å være faglig ansvarlig for NIH Svømmeskole. Olstad har publisert artikler innenfor svømmeopplæring, livredning og prestasjonsbestemmende faktorer i svømming samt medforfatter på boken «Utendørs svømme- og livredningsopplæring». På konferansen skal han snakke om prosjektet «Aquatic Literacy for All Children». 

sundan,-jon-web

Jon Sundan

Doktorgradsstudent, Institutt for lærerutdanning, NTNU

Jon Sundan er doktorgradsstudent og medlem av forskningsgruppen fysisk aktivitet og motorisk læring ved NTNU. Han har vært engasjert i lærerutdanning siden 2013, med spesiell interesse for undervisning i friluft og læring i, på og rundt vann. På konferansen får vi høre mer om doktorgradsprosjektet som undersøker barns svømmekompetanse som en del av grunnskolens læreplan, med hovedfokus på måling og utforskning av svømmeferdigheter i ulike vannmiljøer.

CroppedImage

Christian Sandstrøm

Adjunkt, Solheim skole og øvingslærer ved OsloMet

Christian Sandstrøm har vært lærer siden 2004, og jobber tverrfaglig med fokus på kroppsøving og uteskole på 4. - 7. trinn. Han er ansvarlig for utviklingen av piloten «Utendørs svømme- og livredningsoppklæring i Lørenskog kommune" sammen med Torild Magnussen. 

torild-magnussen.

Torild Magnussen

Adjunkt med opprykk, Fjellhamar skole og øvingslærer OsloMet

Torild Magnussen har mer enn 25 års fartstid som lærer i barne- og ungdomsskolen, der hun i dag jobber tverrfaglig med fokus på kroppsøving og uteskole på 4. - 7. trinn. Han er ansvarlig for utviklingen av piloten «Utendørs svømme- og livredningsoppklæring i Lørenskog kommune" sammen med Christian Sandstrøm. 

kyrre-flotve-1

Kyrre Flotve

Prosjektleder RS Trygg i vann, Redningsselskapet

Kyrre Flotve forteller at liv i våtdrakter og utendørs undervisning ligger bak ønsket om at ingen skal drukne. På konferansen skal han presentere RS Trygg i vann. Det er et samhandlingsprogram mellom skoleverket og RS med målsetning om redusert ressursbruk, økt kvalitet og sikkerhet samt økt kompetanse hos pedagogisk personale. Flotve presenterer programmet sammen med Endre Ytreland fra Redningsselskapet.

1endre-ytreland

Endre Ytreland

Regionleder, Redningsselskapet

Endre Ytreland kom til Redningsselskapet fra Forsvaret for snart 9 år siden, og er i dag regionleder for Vestland, Rogaland og Møre og Romsdal. Endre har utdannelse i fra Forsvaret, en Master of management fra BI og har gjennomført Solstrandprogrammet. Endre er primus motor for RS Trygg i vann og vil på konferansen snakket om samarbeidet og utviklingen av programmet sammen med prosjektleder Kyrre Flotve.

Andre Horgen

Andre Horgen

Dosent (Ph.d.) i friluftsfag, Universitetet i Sørøst-Norge

André Horgen arbeider som Dosent (Ph.d.) i friluftslivsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus Bø. Hans faglige fokus er friluftslivsveiledning, kulturhistoriske og sosiologiske perspektiver på friluftsliv, samt ulykker, risiko og sikkerhet innenfor friluftsliv og naturbasert reiseliv. Horgens innlegg på konferansen handler om drukningsulykker i norsk friluftsliv.

rolf-utgård-1

Rolf Utgård

Styreleder, Foreningen turskøyting

Rolf er en ivrig friluftsmann, sommer som vinter, med lang erfaring som turskøyter. Han har skrevet boka ’’På skøyter i Marka’’ og er styreleder i foreningen Turskøyting. Rolf holder teori – og praksis-kurs i iskunnskap, sikkerhet og redning på isen, og driver folkeopplysning om issikkerhet. På konferansen skal han og Oddvin Lund snakke om sikker ferdsel på isen. 

CroppedImage

Oddvin Lund

Turleder, Foreningen turskøyting

Oddvin har 30 års bakgrunn som naturforvalter med ansvar for naturvern og allemannsrett i friluftslivsforeningene, de siste 10 årene i DNT sentralt. Han er nå pensjonist. I 2004 startet han turskøytegruppe blant frivillige i Skiforeningen. Gruppa utviklet seg til Foreningen turskøyting i 2020, hvor han er turleder og holder teorikurs. På konferansen skal han og Rolf Utgård snakke om sikker ferdsel på isen. 

CroppedImage

Abid Raja

Stortingspolitiker (V)

Abid Raja er stortingspolitiker og nestleder i Venstre, og var kultur- og likestillingsminister i Solbergregeringen fra 2020 - 2021. Raja lærte selv å svømme i voksen alder, og brenner for viktigheten av god svømmeopplæring og drukningsforebygging. På konferansen får vi et inspirasjonsinnlegg om kulturelle forskjeller, økonomi, barnehagesvømming og hans egen svømme-historie.