Program

Flytekonferansen 2024 byr på to dager fylt til randen med spennende innhold og dyktige foredragsholdere.

Åpningstale

Cecilie Myrseth

Åpningstale ved Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

Som Fiskeri- og havminister har Cecilie ansvaret for fiskeri- og havsaker i Nærings- og fiskeridepartementet. Cecilie har ansvaret for fiskeri- og havbrukspolitikken, sjømatpolitikken og den maritime forsknings- og innovasjonspolitikken. Hun har også ansvar for kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Tidligere i år gikk Cecilies forgjenger, Bjørnar Skjæran (Ap) i bresjen for å få vedtatt nullvisjon for drukningsulykker i Norge. I dag er ansvaret for drukningsforebygging generelt spredt mellom ulike departementer, som sammen skal utarbeide en handlingsplan. Nærings- og fiskeridepartementet koordinerer dette arbeidet.

Cecilie Myrseth er derfor en sentral person i arbeidet som skal sikre nedgang i drukningsulykker og vi er takknemlige for at hun har tatt seg tid til å delta på Flytekonferansen og bidra med å holde åpningstale.

Cecilie Myrseth

Svømmeferdigheter og vannkompetanse

Hanne Guri Arnesen

Tittel på innlegg: «Svøm Bergen – skolesvømming og sosialt entreprenørskap»

Hanne-Guri Arnesen er seniorrådgiver i Etat for idrett i Bergen kommune. Hun er utdannet siviløkonom og har arbeidet administrativt med svømmeidrett og svømmeopplæring i 20 år. Hanne-Guri har vært med på å utvikle modellen «Svøm Bergen» som er et samarbeid mellom svømmeidretten og Bergen kommune om å gjennomføre Norges beste skolesvømming. 

 

Hanne Guri Arnesen

Trond Setlo

Tittel på innlegg:  Svømmeopplæring i grunnskolen og utesvømming hele året etter "Sandefjordmodellen".

Trond Setlo er administrasjonsansvarlig for Sandefjord kommunes svømmeskole, ansvarlig for livredningssertisiering, leirskolelærer på Knattholmen Kystleirskole og leder i Norsk Leirskoleforening.

 

Trond Setlo

Bjørn Harald Olstad og Emilie Halmrast Simonsen

Tittel på innlegg: Aquatic Literacy For All Children (ALFAC) - et europeisk samarbeidsprosjekt for å bedre barns vannferdigheter og stimulere til livslang deltagelse i vannbaserte aktiviteter.

Bjørn Harald Olstad er førsteamanuensis ved Norges idrettshøgskole og er ansvarlig for svømme- og livredningsopplæringen i tillegg til å være faglig ansvarlig for NIH Svømmeskole. Han har en doktorgrad i svømming med tittelen «Muskelaktivering og kinematikk i moderne brystsvømming» og er tidligere landslagsutøver både i svømming og livredning. Bjørn Harals har publisert artikler innenfor svømmeopplæring, livredning og prestasjonsbestemmende faktorer i svømming og er medforfatter på boken «Utendørs svømme- og livredningsopplæring». Han har over 20-års erfaring som svømmetrener og sportssjef, og underviser på instruktør- og trenerutdanningen i svømming.

Bjørn Harald Olstad og Emilie Halmrast Simonsen

Emilie Halmrast Simonsen er snart ferdig utdannet lektor i kroppsøving og idrettsfag ved Norges idrettshøgskole. Hun har fullført et årsstudium i idrett og samfunn, bachelor i faglærer kroppsøving og idrettsfag, og er nå på siste året på master i pedagogikk. 

Da hun begynte å studere ved NIH begynte hun også som instruktør ved NIH Svømmeskole. Der jobbet hun først i to år før hun ble hovedinstruktør og administrativt ansvarlig de neste to årene. Samtidig jobbet hun som assistent under svømmeundervisningen og svømmeforskning. Nå underviser hun i svømming for studenter ved NIH som går Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU) og 1.året Bachelor. 

Ved påbegynt masterstudie fikk Emilie muligheten til å være med på ALFAC prosjektet, som nå er tema for masteroppgaven som skal leveres våren 2024.

 

 

Øyvind Bjerke

Tittel på innlegg:  Utdanningssektoren – hvordan jobbes det for å øke kompetanse og kvalitet innenfor opplæring i vannaktiviteter i de nordiske landene?

Øyvind Bjerke er førsteamanuensis i kroppsøving og idrett ved Institutt for lærerutdanning, NTNU der han underviser ved den femårige grunnskolelærerutdanningen. Han har lang og bred undervisningserfaring fra høyere utdanning, blant annet innen svømming og friluftsliv. Øyvind har bakgrunn fra motorisk læring og didaktikk og har skrevet både lærebøker og artikler innenfor temaet læring.

Øyvind Bjerke

Erik Riise Berge og Fredrik Hvidsten-Smith

Tittel på innlegg: Med vind i seilene, et uteskoleopplegg med fokus på seiling og selvberging i sjø.

Erik Riise Berge jobber som idrettspedagog i Færder kommune med ansvar for svømmeopplæring og fysisk aktiv læring, for alle barn i kommunen. Han har jobbet som lærer i Færder kommune siden 1998, og de siste 8 årene også som svømmelærer. I tillegg har han 15 års fartstid som mannskap på redningsskøyta i Tønsberg. Erik tilbringer også mye av fritiden på sjøen i båt.

Erik Riise Berge og Fredrik Hvidsten-Smith

Fredrik Hvidsten-Smith er idrettspedagog i Færder kommune med med ansvar for svømmeopplæring og fysisk aktiv læring, for alle barn i kommunen. Han jobber også som frilutslivslærer på videregående skole. Fredrik er også aktiv seiler på fritiden.

 

 

 

 

Globale utviklingsagendaer

Jonathon Passmore

Tittel på innlegget: Drowning prevention, a neglected global public health priority.

Jonathon Passmore er Regional Advisor -Road Safety, Violence & Injury Prevention i World Health Organization Regional Office for Europe.

Jonathon kommer fra Australia og har over 20 års erfaring med skade- og drukningsforebygging i Asia, Europa og Oseania. Han har bakgrunn som svømmeinstruktør og badevakt, og har bidratt til å utvikle og implementere alle WHOs drukningsforebyggende tiltak. Jonathon har lenge arbeidet med drukningsforebygging på et internasjonalt nivå og har samarbeidet med viktige aktører som Royal National Lifeboat Insitiution, International Lifesaving Federation og Royal Society for the Prevention of Accidents.

Jonathon Passmore

Forskning

Jørgen Melau

Tittel på innlegg:  Forskningen på svømming i kaldt vann, nedkjøling og afterdrop.

Jørgen Melau jobber som forsker i Forsvaret. Han har en doktorgrad i fysiologi, og har sett spesielt på hvordan kroppen påvirkes av kaldt vann. Han har flere års erfaring som redningsmann i luftambulansetjenesten og som ansatt i ambulansetjenesten. Jørgens innlegg handler om om hva som skjer med kroppen når vi uforvarende havner i kaldt vann, og hvilken forskning han og andre har gjort på dette området.

Jørgen Melau

Riitta Vienola

Tittel på innlegg:  Making a Splash: Integrating Water Safety into the Curriculula.

Riitta Vienola er Senior foreleser innen idrett og helse ved Arcada University of Applied Sciences i Finland. Hun er medlem i ILS Drowning prevention commission, i ILSE Drowning prevention commission, og i Finnish water Safety commission. I tillegg har hun en lang karriere som trener i livredning og svømmeopplæring, og er ekspert på vannsikkerhet. Riitta har også jobbet som svømmeinstruktør i Finland og Australia, og som badevakt/livredder i Finland, Sverige, Australia og Sør-Afrika. 

Riitta Vienola

Sikkerhet i kystområder

Tove Haugland

Tittel på innlegg: "Styr unna vannkanten. Vi har ingen å miste.". Om drukningsforebyggende tiltak langs Nidelva og kanalen.

Tove Haugland jobber i Trondheim kommune på Kommunalteknikk som avdelingsleder for Byrom og grønnstruktur. Hun har har master i grøntmiljø- og hagebruksvitenskap fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås (Norges Landbrukshøgskole), hun har jobbet 16 år som Bygartner og Drift- og anleggssjef i Skien kommune og to år som prosjektleder i Mesta AS.  

Tove Haugland

Mikael Olausson

Tittel på innlegg: Center for Drowning Prevention – Swedens first national action plan on drowning prevention

Mikael Olausson er Generalsekretær i Svenska Livräddningssällskapet. Han har vært aktiv svømmelærer, livredder og instruktør i HLR, førstehjelp og livredning de siste 25 årene. I tillegg har han også vært anleggssjef og sikkerhetskoordinator i offentlige badeanlegg. Siden 2017 har han vært ansatt i Svenska Livräddningssällskapetslandskontor som ekspert på vannsikkerhet og drukningsforebygging, med fokus på statistikk, risikoanalyser og konseptet "En vattensäker kommun".

 

 

Mikael Olausson

Hanne Weichel

Tittel på innlegg: Bading og rekreasjon – hva gjør vi langs Oslos sjøfront for å skape trygge forhold og gode opplevelser?

Hanne Weichel er Seksjonssjef i Bymiljøetaten Oslo kommune. Hun startet som leder i Bymiljøetaten i 2020 for å bygge opp en ny enhet, seksjon byforvaltning. Seksjon byforvaltning jobber med å ivareta og videreutvikle Oslo som en levende, blågrønn, trygg og vakker by og legger til rette for bruk av torg og møteplasser i dialog med borgerne. Hanne er tidligere økologisk jordbruker og har en allsidig bakgrunn fra blant annet forskning innen miljø, bærekraft og økologi, og som flerprosjektleder for fremming av økologiske matvaresystemer i regi av fylkesmenn i Sørøst-Norge.

 

 

Hanne Weichel

Lars Fossum

Tittel på innlegg: Opplæring og regelverk - vannredning

Lars Fossum er Daglig leder og hovedinstruktør i Hode Over Vann AS, som jobber for å øke kunnskapen om sikkerhet i vann for redningspersonell- og arbeid ved vann. Han har over 20 års erfaring som instruktør i vannredning med fokus på sikkerhet og redning i elver.

 

Lars startet med elvepadling i 1975, med flere år på landslaget. Han har vært aktiv elvepadler og rafting guide siden 1980. Lars har også 21 års erfaring som redningsdykker og leder i Oslo Brann- og Redningsetat. Lars er også medlem av Board of Directors i IRIA (International Rescue Instructors Association). 

Lars Fossum

Drukningsstatistikk

Randi Linløkken og Lisa Græslie

Tittel på innlegg: Fritidsbåtplattformen (digital delingsplattform for sjøsikkerhet).

Randi Linløkken er Senioringeniør i avd. fritidsfartøy i Sjøfartsdirektoratet. Randi er utdannet HMS ingeniør har jobbet i Sjøfartsdirektoratet i 15 år.

 

 

Randi Linløkken og Lisa Græslie

Lisa Græslie er forsker i Sintef Digital og har ledet innovasjonsprosjektet Fritidsbåtplattformen (2021-2023). Hun har bakgrunn fra NTNU med doktorgrad i Innovasjonsledelse og strategi.

 

 

 

 

 

Medisinske spørsmål og behandling

Thomas Berg Green

Tittel på innlegg: Akutt førstehjelp ved drukning.

Thomas Berg Green er Daglig leder i paraplyorganisasjonen Norsk Førstehjelpsråd. Thomas er utdannet paramedic og har 26 års erfaring som paramedic i ambulansetjenesten. I Norsk Førstehjelpsråd jobber Thomas med å forvalte norske retningslinjer for førstehjelp og arbeider for at alle i Norge skal kunne grunnleggende førstehjelp.

 

 

Thomas Berg Green