Foredragsholdere

Flytekonferansen 2024 byr på to dager fylt med spennende innhold og dyktige foredragsholdere. Her kan du bli bedre kjent med foredragsholderne som kommer til Flytekonferansen.

Disse møter du onsdag 24. januar

siv-jensen

Siv Jensen

Politisk rådgiver i Flyte

Siv Jensen er tidligere Finansminister og partileder for FrP med 25 års erfaring fra norsk toppolitikk. Siv var daglig leder for Flyte fra etableringen og frem til årsskiftet. Nå er hun politisk rådgiver for Flyte i tillegg til at hun gjennom Siv Jensen AS holder foredrag, gir råd til bedrifter om politiske prosesser og har en rekke styreverv.

justin-scarr

Justin Scarr

Chief Executive Officer of the Royal Life Saving Society – Australia

Justin Sarr er CEO i Royal Life Saving Society Australia. Scarr er også styremedlem i Australian Water Safety Council og i Drowning Prevention Commission i International Life Saving (ILS) Federation. I Australia leder Justin forskjellige drukningsforebyggende initiativer, inkludert utviklingen av Australian Water Safety Strategy (2008, 2012, 2016, 2020). Justin er opptatt av drukningsforebygging i et globalt perspektiv, og har bidratt i WHOs Global Report on Drowning, implementeringsguide og andre utviklingsaktiviteter. Justin er for tiden også i siste fase av arbeidet med sin PhD på temaet "Multisectoral action for drowning prevention" ved The George Institute for Global Health (UNSW).

 

img_1258

Mia Bergmann

Daglig leder i Flyte

Mia Bergmann tiltrådte rollen som Daglig leder i flyte 1. januar 2024 og er konferansier under Flytekonferansen 2024. Mia har til sammen 30 års erfaring med merkevarebygging, innovasjon, ledelse og organisasjonsutvikling i en rekke ulike norske og internasjonale selskaper.

ctm_stort

Cecilie Myrseth

Fiskeri- og havminister

Som Fiskeri- og havminister har Cecilie ansvaret for fiskeri- og havsaker i Nærings- og fiskeridepartementet. Cecilie har ansvaret for fiskeri- og havbrukspolitikken, sjømatpolitikken og den maritime forsknings- og innovasjonspolitikken. Hun har også ansvar for kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Tidligere i år gikk Cecilies forgjenger, Bjørnar Skjæran (Ap) i bresjen for å få vedtatt nullvisjon for drukningsulykker i Norge. I dag er ansvaret for drukningsforebygging generelt spredt mellom ulike departementer, som sammen skal utarbeide en handlingsplan. Nærings- og fiskeridepartementet koordinerer dette arbeidet.

Cecilie Myrseth er derfor en sentral person i arbeidet som skal sikre nedgang i drukningsulykker og vi er takknemlige for at hun har tatt seg tid til å delta på Flytekonferansen og bidra med å holde åpningstale.

1riitta-vienola

Riitta Vienola

Senior foreleser innen idrett og helse ved Arcada University of Applied Sciences i Finland

Riitta Vienola er Senior foreleser innen idrett og helse ved Arcada University of Applied Sciences i Finland. Hun er medlem i ILS Drowning prevention commission, i ILSE Drowning prevention commission, og i Finnish water Safety commission. I tillegg har hun en lang karriere som trener i livredning og svømmeopplæring, og er ekspert på vannsikkerhet. Riitta har også jobbet som svømmeinstruktør i Finland og Australia, og som badevakt/livredder i Finland, Sverige, Australia og Sør-Afrika. 

oyvind-bjerke

Øyvind Bjerke

Førsteamanuensis i kroppsøving og idrett ved Institutt for lærerutdanning, NTNU

Øyvind Bjerke er førsteamanuensis i kroppsøving og idrett ved Institutt for lærerutdanning, NTNU der han underviser ved den femårige grunnskolelærerutdanningen. Han har lang og bred undervisningserfaring fra høyere utdanning, blant annet innen svømming og friluftsliv. Øyvind har bakgrunn fra motorisk læring og didaktikk og har skrevet både lærebøker og artikler innenfor temaet læring.

1jorgen-melau

Jørgen Melau

Forsker i Forsvaret

Jørgen Melau jobber som forsker i Forsvaret. Han har en doktorgrad i fysiologi, og har sett spesielt på hvordan kroppen påvirkes av kaldt vann. Han har flere års erfaring som redningsmann i luftambulansetjenesten og som ansatt i ambulansetjenesten. Jørgens innlegg handler om om hva som skjer med kroppen når vi uforvarende havner i kaldt vann, og hvilken forskning han og andre har gjort på dette området.

per-ludvik-kjendlie

Per-Ludvik Kjendlie

Akademisk leder og avdelingsleder ved Politihøgskolen i Stavern

Per-Ludvik Kjendlie er akademisk leder og avdelingsleder ved Politihøgskolen i Stavern og for tiden dekan ved Universitetet i Sørøst-Norge. Per-Ludvik har vært svømmeinstruktør og trener siden han var 15 år gammel. Hans erfaring spenner fra klubb- til landslag, og han har tilbrakt flere år som juniorlandslagstrener og teknisk trener for para-landslaget. Etter å ha jobbet som idrettskonsulent i Svømmeforbundet, startet han en akademisk karriere ved Norges idrettshøgskole med master- og doktorgradsstudier i svømming, fysiologi og biomekanikk. Forskningsinteressene har vært fysiologi, biomekanikk, treningsvitenskap, prestasjonsutvikling, livredding og drukningsforebygging og svømmeopplæring.

jonathon-passmore

Jonathon Passmore

Jonathon Passmore er Regional Advisor -Road Safety, Violence & Injury Prevention i World Health Organization Regional Office for Europe

Jonathon kommer fra Australia og har over 20 års erfaring med skade- og drukningsforebygging i Asia, Europa og Oseania. Han har bakgrunn som svømmeinstruktør og badevakt, og har bidratt til å utvikle og implementere alle WHOs drukningsforebyggende tiltak. Jonathon har lenge arbeidet med drukningsforebygging på et internasjonalt nivå og har samarbeidet med viktige aktører som Royal National Lifeboat Insitiution, International Lifesaving Federation og Royal Society for the Prevention of Accidents.

1mikael-olausson

Mikael Olausson

Generalsekretær i Svenska Livräddningssällskapet

Mikael Olausson er Generalsekretær i Svenska Livräddningssällskapet. Han har vært aktiv svømmelærer, livredder og instruktør i HLR, førstehjelp og livredning de siste 25 årene. I tillegg har han også vært anleggssjef og sikkerhetskoordinator i offentlige badeanlegg. Siden 2017 har han vært ansatt i Svenska Livräddningssällskapetslandskontor som ekspert på vannsikkerhet og drukningsforebygging, med fokus på statistikk, risikoanalyser og konseptet "En vattensäker kommun".

Disse møter du torsdag 25. januar

CroppedImage

Christina Maria Bratli

Ordfører i Horten kommune

jan-davidsen.

Jan Davidsen

Leder i Pensjonistforbundet.

Bilde lånt fra pensjonistforbundet.no.

1silje-hjemdal

Silje Hjemdal

Silje Hjemdal er stortingsrepresentant (Frp).

Silje Hjemdal er fra Havhovedstaden Bergen og representerer kystfylket Vestland på Stortinget. Hun var lokal- og fylkespolitiker før hun kom på Stortinget, og er nå fraksjonsleder for Frp i Familie-og kulturkomiteen. Hjemdal har et stort hjerte for frivilligheten og kystkulturen.

CroppedImage

Ole Henrik Krat Bjørkholt

Statssekretær (Ap)

Ole Henrik Krat Bjørkholt ble utnevnt til statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet 22. oktober 2021. Bjørkholt er spesialist i allmennmedisin, har jobbet som fastlege og i psykiatrien, og er i gang med spesialisering i samfunnsmedisin. Han har ledet allmennlegetjenesten i Tønsberg og vært assisterende fylkeslege i Oslo og Viken. Han har også vært tillitsvalgt i Legeforeningen. Bjørkholt er bosatt i Drammen kommune, der han har hatt lokalpolitiske verv i Arbeiderpartiet.  

kim-hagen-bertheussen

Kim Hagen Bertheussen

Styreleder i Flyte

Kim Hagen Bertheusen er styreleder i paraplyorganisasjonen Flyte. I tillegg er Kim direktør for avdeling Frivillighet og forebygging i Redningsselskapet. Bertheussen har studert statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og Sciences PO, Paris. Han befalsutdanning fra Forsvaret og en Master of Science i Political Economy fra Handelshøyskolen BI og Université Libre i Brussel. Kim har også tidligere jobbet mange år i Forsvaret, og før det i Røde Kors og ved Handelshøyskolen. Kim er også som styremedlem i SKAFOR.

grete-herlofson

Grete Herlofson

Generalsekretær i Redningsselskapet

Grete Herlofson er Generalsekretær i Redningsselskapet, og  tiltrådte stillingen som generalsekretær for Redningsselskapet i august 2022. Herlofson har vært generalsekretær for Norske Kvinners Sanitetsforening siden 2014 samt avdelingsdirektør og stedfortredende generalsekretær i Norges Røde Kors. Hun har sin utdannelse fra Handelshøyskolen BI, har gjennomført Forsvarets Høyskoles sjefskurs og innehar en rekke styreverv.

knut-arild-hareide

Knut Arild Hareide

Leder i Sjøfartsdirektoratet

Knut Arild Hareide startet som leder for Sjøfartsdirektoratet i januar 2022. Han har tidligere jobbet som organisasjonsdirektør i Schibsted ASA før han ble valgt inn på Stortinget i 2009. Han har vært statsråd i to ulike regjeringer og var partileder i KrF fra 2011 til 2019. Jobber nå for å sikre trygghet for liv, helse, miljø og verdier på sjøen.  

kjersti-borve-skjelbreid

Kjersti Børve Skjelbreid

Prosjektarkitekt i Plan- og bygningsetaten Oslo kommune

Kjersti Børve Skjelbreid er utdannet landskapsarkitekt fra NMBU, og jobber med utviklingen av Fjordbyen i Oslo, der store, tidligere avstengte havneområder transformeres til boliger, næring, offentlige rom, havnepromenade og badeplasser. Hun jobber med drukningsforebygging i den fysiske planleggingen og utformingen av områder langs sjøen, og samarbeider med Bymiljøetaten, Oslo havn og beredskapsetatene, blant annet i drukningsforebyggende forum, havnepromenadeforum og Vannsikker kommune. Hun har også vært med på å utvikle veilederen «Sikker sjøfront».

I tillegg jobber hun med tiltak som skal øke det biologiske mangfoldet både på land, i fjæresonen og under vann, og å sikre at Fjordbyarbeidet bidrar til å forbedre den dårlige økologiske tilstanden i Oslofjorden.

guttorm-tomren

Guttorm Tomren

Seniorrådgiver i Kystverket

Guttorm Tomren er i dag seniorrådgiver i Kystverket. Han er utdannet nautiker og startet karrieren sin som fisker. Siden 2013 har han jobbet med navigasjonsinnretninger på nasjonalt nivå. 

fredrik-torgersen

Fredrik Torgersen

Adjunkt med tillegg, Tjodal skole

Fredrik Torgersen er i dag adjunkt med tillegg på Tjodal skole, og har arbeidet som lærer på mellomtrinnet i 9 år, både i Bærum og Larvik. Han har en bachelor i idrett, friluftsliv og helse ved Hioa (i dag Oslomet). De siste fire årene har Fredrik gjennomført selvberging og livredning ute på vinterstid med klasser fra 5.-7.trinn. I tillegg er han aktivitetsleder i selvberging og livredning ute. 

ann-helen-odberg

Ann-Helen Odberg

Førstelektor i idrettsvitenskap ved Institutt for idrett, kosthold og naturfag, Høgskulen på Vestlandet

Ann-Helen underviser i kroppsøvingsfaget i grunnskolelærerutdanningen og er prosjektleder for svommedyktig.no som er et av Kunnskapsdepartementets tiltak for å støtte svømmeopplæringen i grunnskolen. Hun har flere års erfaring som underviser ved UH i Norge og på Island, og ledet deler av regjeringens svømmepakke da hun var ansatt var Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet i Bergen. Hun holder også årlige kurs i svømme- og livredningsopplæring, for lærere i Osloskolene. Dette på oppdrag fra Utdanningsetaten og i samarbeid med NIH og OsloMet.

2thomas-berg-green

Thomas Berg Green

Daglig leder i Norsk Førstehjelpsråd

Thomas Berg Green er Daglig leder i paraplyorganisasjonen Norsk Førstehjelpsråd. Thomas er utdannet paramedic og har 26 års erfaring som paramedic i ambulansetjenesten. I Norsk Førstehjelpsråd jobber Thomas med å forvalte norske retningslinjer for førstehjelp og arbeider for at alle i Norge skal kunne grunnleggende førstehjelp.

 

1lars-fossum

Lars Fossum

Daglig leder og hovedinstruktør i Hode Over Vann AS

Lars Fossum er Daglig leder og hovedinstruktør i Hode Over Vann AS, som jobber for å øke kunnskapen om sikkerhet i vann for redningspersonell- og arbeid ved vann. Han har over 20 års erfaring som instruktør i vannredning med fokus på sikkerhet og redning i elver. Lars startet med elvepadling i 1975, med flere år på landslaget. Han har vært aktiv elvepadler og rafting guide siden 1980. Lars har også 21 års erfaring som redningsdykker og leder i Oslo Brann- og Redningsetat. Lars er også medlem av Board of Directors i IRIA (International Rescue Instructors Association). 

1lisa-greslie

Lisa Græslie

Forsker i Sintef Digital

Lisa Græslie er forsker i Sintef Digital og har ledet innovasjonsprosjektet Fritidsbåtplattformen (2021-2023). Hun har bakgrunn fra NTNU med doktorgrad i Innovasjonsledelse og strategi.

1randi_linlokken

Randi Linløkken

Senioringeniør i avd. fritidsfartøy i Sjøfartsdirektoratet

Randi Linløkken er Senioringeniør i avd. fritidsfartøy i Sjøfartsdirektoratet. Randi er utdannet HMS ingeniør har jobbet i Sjøfartsdirektoratet i 15 år.

1tove-haugland.

Tove Haugland

Avdelingsleder for Byrom og grønnstruktur i Trondheim kommune

Tove Haugland jobber i Trondheim kommune på Kommunalteknikk som avdelingsleder for Byrom og grønnstruktur. Hun har har master i grøntmiljø- og hagebruksvitenskap fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås (Norges Landbrukshøgskole), hun har jobbet 16 år som Bygartner og Drift- og anleggssjef i Skien kommune og to år som prosjektleder i Mesta AS.  

1hanne-weichel

Hanne Weichel

Seksjonssjef i Bymiljøetaten Oslo kommune

Hanne Weichel startet som leder i Bymiljøetaten i 2020 for å bygge opp en ny enhet, seksjon byforvaltning. Seksjon byforvaltning jobber med å ivareta og videreutvikle Oslo som en levende, blågrønn, trygg og vakker by og legger til rette for bruk av torg, møteplasser og havnepromenaden i dialog med borgerne. Hanne leder Drukningsforebyggende forum i Oslo kommune og samarbeider med Flyte om pilotprosjektet ‘Vannsikre kommuner’. Arbeidet vi gjør for å skape trygge forhold langs Oslos sjøfront presenteres på konferansen.

president-claire-alfonso-i-norges-livredningsselskap----foto.-andre-clark-utvik

Claire Alfonso

President i Norges Livredningsselskap

Claire Alfonso er styremedlem i International Lifesaving Federation på verdensbasis og i Europa. Hun er også Norges Livredningsselskap sin styrerepresentant i Flyte. Alfonso er jurist, og tar nå en mastrgrad i risikovurdering og sikkerhet. På konferansen skal hun snakke om risikoanalyse som drukningsforebyggende tiltak. 

Jan Kjensli

Jan Kjensli

Utviklingskonsulent, Norges Svømmeforbund

Jan Kjensli har hovedansvar for svømmeopplæring i NSF. Han har deltatt i arbeidet med å utarbeide forslag til kompetansemål for svømme- og livredningsopplæring i skolen, samt arbeidet med handlingsplan for bedre svømmeopplæring i skolen. På konferansen presenterer han funn fra undersøkelser om svømmeferdigheter og vannkompetanse som NSF og RS har gjort sammen. 

fredrik-hvidsten-smith

Fredrik Hvidsten-Smith

Idrettspedagog i Færder kommune

Fredrik Hvidsten-Smith er idrettspedagog i Færder kommune med med ansvar for svømmeopplæring og fysisk aktiv læring, for alle barn i kommunen. Han jobber også som frilutslivslærer på videregående skole. Fredrik er også aktiv seiler på fritiden.

 

1erik-riise-berge

Erik Riise Berge

Idrettspedagog i Færder kommune

Erik Riise Berge jobber som idrettspedagog i Færder kommune med ansvar for svømmeopplæring og fysisk aktiv læring, for alle barn i kommunen. Han har jobbet som lærer i Færder kommune siden 1998, og de siste 8 årene også som svømmelærer. I tillegg har han 15 års fartstid som mannskap på redningsskøyta i Tønsberg. Erik tilbringer også mye av fritiden på sjøen i båt.

111492-portrettbilde

Emilie Halmrast Simonsen

Masterstudent ved NIH

Emilie Halmrast Simonsen er snart ferdig utdannet lektor i kroppsøving og idrettsfag ved Norges idrettshøgskole. Hun har fullført et årsstudium i idrett og samfunn, bachelor i faglærer kroppsøving og idrettsfag, og er nå på siste året på master i pedagogikk. 

Da hun begynte å studere ved NIH begynte hun også som instruktør ved NIH Svømmeskole. Der jobbet hun først i to år før hun ble hovedinstruktør og administrativt ansvarlig de neste to årene. Samtidig jobbet hun som assistent under svømmeundervisningen og svømmeforskning. Nå underviser hun i svømming for studenter ved NIH som går Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU) og 1.året Bachelor. 

Ved påbegynt masterstudie fikk Emilie muligheten til å være med på ALFAC prosjektet, som nå er tema for masteroppgaven som skal leveres våren 2024.

bjorn-harald-olstad---nih-pressebilde-(1)

Bjørn Harald Olstad

Førsteamanuensis ved Norges idrettshøgskole, ansvarlig for svømme- og livredningsopplæringen

Bjørn Harald Olstad er førsteamanuensis ved Norges idrettshøgskole og er ansvarlig for svømme- og livredningsopplæringen i tillegg til å være faglig ansvarlig for NIH Svømmeskole. Han har en doktorgrad i svømming med tittelen «Muskelaktivering og kinematikk i moderne brystsvømming» og er tidligere landslagsutøver både i svømming og livredning. Bjørn Harals har publisert artikler innenfor svømmeopplæring, livredning og prestasjonsbestemmende faktorer i svømming og er medforfatter på boken «Utendørs svømme- og livredningsopplæring». Han har over 20-års erfaring som svømmetrener og sportssjef, og underviser på instruktør- og trenerutdanningen i svømming.

20191107_125639

Trond Setlo

Leder i Norsk Leirskoleforening

Trond Setlo er utdannet lærer og har jobbet med svømmeopplæring og livredning i over 40 år. Han har stått sentralt i utviklingen av Sandefjord kommunes svømmeskole som administrativ ansvarlig gjennom 25 år, i kombinasjon med ansvar for livrednings-sertifisering. Parallelt har han jobbet som leirskolelærer på Knattholmen Kystleirskole og har bred praktisk erfaring med elever ved, på og i vann under ulike værforhold. Setlo har i tillegg de siste 10 år sittet som leder i Norsk Leirskoleforening.

1hanne-guri-arnesen

Hanne-Guri Arnesen

Seniorrådgiver i Etat for idrett i Bergen kommune

Hanne-Guri Arnesen er seniorrådgiver i Etat for idrett i Bergen kommune. Hun er utdannet siviløkonom og har arbeidet administrativt med svømmeidrett og svømmeopplæring i 20 år. Hanne-Guri har vært med på å utvikle modellen «Svøm Bergen» som er et samarbeid mellom svømmeidretten og Bergen kommune om å gjennomføre Norges beste skolesvømming.